Strona Główna arrow Specjaliści Poradni arrow Maria Jukowska-Jasiczek

Maria Jukowska-Jasiczek
Maria Jukowska-Jasiczek – pedagog, doradca zawodowy. W poradni zajmuje się doradztwem edukacyjno-zawodowym oraz diagnozą przyczyn trudności dydaktycznych uczniów oraz specyficznych trudności w uczeniu się. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego oraz diagnozy i terapii pedagogicznej. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych dotyczące rozwoju kariery zawodowej. W zakresie realizowanych zadań prowadzi na terenie szkół i poradni konsultacje dla nauczycieli, uczniów i rodziców. W obszarze działań terapeutycznych zajmuje się opieką nad uczniem zdolnym, terapią trudności dydaktycznych oraz specyficznych trudności w uczeniu się .
Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.