Strona Główna arrow Specjaliści Poradni arrow Renata Straub-Pieczykolan

Renata Straub-Pieczykolan
Renata Straub-Pieczykolan – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel zajęć„ Wychowanie do życia w rodzinie”, pedagog.
W poradni podejmuje diagnozę dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi oraz terapię pedagogiczną uczniów z zaburzeniami umiejętności czytania, pisania i liczenia.  Specjalizuje się w obszarze specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji rozwojowej, dyskalkulii. Realizator zajęć psychoedukacyjnych i programów profilaktycznych opracowywanych na potrzeby środowiska lokalnego, między innymi z zakresu umiejętności społecznych, technik skutecznego uczenia się, zajęć integrujących zespół klasowy, spotkań warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień,  HIV i AIDS,  oraz przemocy seksualnej.
Lider zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspomaga pedagogów i wychowawców w aktywności zawodowej. Autorka publikacji naukowych.