Strona Główna arrow Oferta Poradni arrow Dla rodziców

Dla rodziców

Oferta działań    

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2015/16

Propozycje kierowane dla rodziców

 

·        Indywidualne konsultacje i porady w zakresie poradnictwa rodzinnego, wychowania i edukacji dziecka, wspierania jego rozwoju, wyboru dalszej ścieżki kształcenia i zawodu realizowane w poradni i na terenie placówek

·        Mediacje

·        Terapia rodzin

·        Warsztaty umiejętności wychowawczych

·        Grupy wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami rozwojowymi

 

Prelekcje i warsztaty o różnorodnej tematyce realizowane na terenie przedszkoli i szkół:

 

·        „Jak przygotować dziecko do szkoły, zajęcia dla rodziców dzieci 5-6 letnich”

·        „Dziecko gotowe do szkoły”

·        „Praca z dzieckiem z trudnościami rozwojowymi”

·        „Wczesne rozpoznawanie zaburzeń o charakterze dyslektycznym”

·        „Rozwój mowy dziecka. Profilaktyka logopedyczna. Kiedy z dzieckiem udać się do logopedy”

·        „Zaburzenia mowy i wady wymowy a trudności w nauce czytania i pisania”

·        „Moje dziecko wybiera karierę zawodową, jak mu pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej”

·        „Wspomaganie procesów uczenia się i koncentracji uwagi z wykorzystaniem elementów kinezjologii edukacyjnej”

·        „Problemy dorastania”

·        „Zamiast klapsa-jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dziecka” warsztaty dla rodziców

·        „Będę rodzicem”- warsztaty dla rodziców tuż przed lub tuż po urodzeniu się dziecka

·        „Kary i nagrody w wychowaniu”

·        „Wpływ komputera i TV na rozwój dziecka”

·        „Jak motywować dzieci do nauki”

·        „Komunikacja z dorastającym dzieckiem”

·        Dziecko słabo widzące; konsultacje indywidulne w poradni dla dziecka i rodzica, funkcjonalna ocena widzenia

·        Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

 

 Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej sa bezpłatne

Udział w zajęciach jest dobrowolny

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie , w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)