Strona Główna arrow Oferta Poradni arrow Dla przedszkolaków

Dla przedszkolaków

Oferta działań    

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2015/16

Dla przedszkolaków

 

·        Przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy ( w przedszkolu lub poradni), ryzyka dysleksji w przedszkolu

·        Terapia logopedyczna i neurologopedyczna w przedszkolu.

·        Usprawnianie  ruchowe dzieci z zaburzeniami w rozwoju ruchowym w poradni

·        Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – indywidualne i grupowe w  poradni.

·         Terapia Biofeedback i RSA – Biofeedback (od 5 roku życia) w poradni

·        Zajęcia terapeutyczne dla małych dzieci wymagających dodatkowej stymulacji (zajęcia dla dzieci do 4 lat zakwalifikowanych po badaniach diagnostycznych psychologiczno-pedagogicznych w poradni)

·        Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy dzieci 5-6 – letnich przed rozpoczęciem nauki w szkole (po zakwalifikowaniu po badaniach psychologiczno-pedagogicznych w poradni)

·         Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci wolniej rozwijających się oraz z trudnościami w rozwoju (od 0-6 roku życia)

·         Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole

·        Dni otwarte poradni – zajęcia grupowe na terenie poradni prezentujące placówkę, specjalistów , formy i metody pracy

·         Wspomaganie procesu widzenia i słyszenia dla dzieci z trudnościami wzrokowymi w poradni

·        Kynoterapia dla dzieci niepełnosprawnych objętych WWR

·        Zajęcia zapoznające dzieci z zawodem psychologa, pedagoga, logopedy, rehabilitanta

 

 

 

Zajęcia realizowane na terenie przedszkoli:

 

·        Badania przesiewowe wzroku, mowy, słuchu w kierunku ryzyka dysleksji ( na terenie przedszkoli)

·         „Mama i dziecko” zajęcia ruchu rozwijającego W. Sherborne.

·        Zajęcia warsztatowe z elementami kinezjologii edukacyjnej wspomagające rozwój koncentracji uwagi, zdolności uczenia się

·        Spotkania z kynoterapeutą i psem

 

 

 

 

 

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej sa bezpłatne

Udział w zajęciach jest dobrowolny

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie , w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)