Strona Główna arrow Oferta Poradni arrow Dla przedszkolaków

Dla przedszkolaków

Dla przedszkolaków

 

·        Przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy ( w przedszkolu lub poradni), ryzyka dysleksji w przedszkolu

·        Terapia logopedyczna i neurologopedyczna.

·        Usprawnianie  ruchowe dzieci z zaburzeniami w rozwoju ruchowym.

·        Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – indywidualne i grupowe w przedszkolu lub poradni.

·        Terapia Biofeedback i RSA – Biofeedback (od 5 roku życia).

·        Zajęcia terapeutyczne dla małych dzieci wymagających dodatkowej stymulacji (zajęcia dla dzieci do 4 lat zakwalifikowanych po badaniach diagnostycznych psychologiczno-pedagogicznych w poradni)

·        Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy dzieci 5-6 – letnich przed rozpoczęciem nauki w szkole (po zakwalifikowaniu po badaniach psychologiczno-pedagogicznych w poradni)

·        Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci wolniej rozwijających się oraz z trudnościami w rozwoju (od 0-7 roku życia)

·        Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego do momentu rozpoczęcia nauki w szkole (wielospecjalistyczna terapia dla dzieci niepełnosprawnych)

·        Dni otwarte poradni – zajęcia grupowe na terenie poradni prezentujące placówkę, specjalistów , formy i metody pracy

·        Wspomaganie procesu widzenia dla dzieci z trudnościami wzrokowymi indywidualnie lub grupowo

·        Kynoterapia

 

 

Zajęcia realizowane na terenie przedszkoli:

 

·        Badania przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji ( na terenie przedszkoli)

·        Zajęcia zapoznające z zawodem psychologa, pedagoga, logopedy, rehabilitanta - w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

·        „Mama i dziecko” zajęcia ruchu rozwijającego W. Sherborne.

·        Opowiadania terapeutyczne - sposób na problem – spotkania dla rodziców i dzieci.

·        Zajęcia warsztatowe z elementami kinezjologii edukacyjnej wspomagające rozwój koncentracji uwagi

·        Zajęcia kynoterapii

 

 

 

 

 

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej sa bezpłatne

Udział w zajęciach jest dobrowolny

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie , w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)