Strona Główna arrow Oferta Poradni arrow Młodzież (szkoły ponadgimnazjanle)

Młodzież (szkoły ponadgimnazjalne)

Oferta działań    

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2015/16

 

Młodzież; szkoły ponadgimnazjalne

 

 

·         Wsparcie młodzieży uzdolnionej realizowane w poradni

·         Diagnoza psychologzno-pedagogiczna

·        Grupa rozwoju osobistego

·        Trening redukcji stresu

·        Diagnozowanie predyspozycji zawodowych

·        Doradztwo indywidualne w planowaniu dalszej kariery zawodowej

·         Terapia logopedyczna i neurologopedyczna w poradni

·        Terapia psychologiczna- krótko i długoterminowa

·        Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

·        Terapia Biofeedback i RSA – Biofeedback

·        Sposoby radzenia sobie ze stresem , szkolnym,

·        Interwencje kryzysowe

·        Mediacje

 

Zajęcia realizowane na terenie szkół i placówek, m.in.:

 

·        Wspieranie wychowawców w prowadzeniu zajęć integracyjnych dla kl.I

·        Badania przesiewowe poziomu lęku – profilaktyka zaburzeń emocjonalnych i wsparcie w kryzysach życiowych

·        Sposoby radzenia sobie ze stresem , szkolnym, maturalnym i nie tylko

·        Radzenie sobie z kryzysami życiowymi

·        „Będziemy mieli dziecko” – zajęcia dotyczące ciąży, rozwoju prenatalnego dziecka dla przyszłych mam, ojców

·        Zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu, ocena

         predyspozycji i preferencji zawodowych

·        Zajęcia : Profilaktyka HIV i AIDS (warsztaty dla klas II)

·        Indywidualne porady dla uczniów w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej.

 

 

 

 

 

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej sa bezpłatne

Udział w zajęciach jest dobrowolny

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie , w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycje kierowane dla rodziców

 

·        Indywidualne konsultacje i porady w zakresie poradnictwa rodzinnego, wychowania i edukacji dziecka, wspierania jego rozwoju, wyboru dalszej ścieżki kształcenia i zawodu realizowane w poradni i na terenie placówek

·        Mediacje

·        Terapia rodzin

·        Warsztaty umiejętności wychowawczych

·        Grupy wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami rozwojowymi

 

Prelekcje i warsztaty o różnorodnej tematyce realizowane na terenie przedszkoli i szkół:

 

·        „Jak przygotować dziecko do szkoły, zajęcia dla rodziców dzieci 5-6 letnich”

·        „Dziecko gotowe do szkoły”

·        „Praca z dzieckiem z trudnościami rozwojowymi”

·        „Wczesne rozpoznawanie zaburzeń o charakterze dyslektycznym”

·        „Rozwój mowy dziecka. Profilaktyka logopedyczna. Kiedy z dzieckiem udać się do logopedy”

·        „Zaburzenia mowy i wady wymowy a trudności w nauce czytania i pisania”

·        „Moje dziecko wybiera karierę zawodową, jak mu pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej”

·        „Wspomaganie procesów uczenia się i koncentracji uwagi z wykorzystaniem elementów kinezjologii edukacyjnej”

·        „Problemy dorastania”

·        „Zamiast klapsa-jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dziecka” warsztaty dla rodziców

·        „Będę rodzicem”- warsztaty dla rodziców tuż przed lub tuż po urodzeniu się dziecka

·        „Kary i nagrody w wychowaniu”

·        „Wpływ komputera i TV na rozwój dziecka”

·        „Jak motywować dzieci do nauki”

·        „Komunikacja z dorastającym dzieckiem”

·        Dziecko słabo widzące; konsultacje indywidulne w poradni dla dziecka i rodzica, funkcjonalna ocena widzenia

·        Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

 

 Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej sa bezpłatne

Udział w zajęciach jest dobrowolny

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie , w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)