Strona Główna arrow Prezentacje arrow Prezentacje


1. Gotowość szkolna

2. Ryzyko dysleksji

3. Syndrom suicydalny - samobójstwa

4. Terapia dzieci głębiej upośledzonych

5. Wczesna interwencja

6. Diagnoza w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


7. Dysleksja- definicje, objawy, diagnoza, literatura


8. Istota uzależnienia

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach

10. Profilaktyka - HIV i AIDS

11. Zasady uczenia się


12.ADHD


13.Brazelton


14.HIVAIDS


15.Jąkanie


16.Porady Logopedyczne


17.Więzi