Strona Główna arrow Artykuły arrow Materiały dla pedagogów, psychologów szkolnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu

Materiały dla pedagogów, psychologów szkolnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu

Aktualna literatura nt. specyficznych trudności w uczeniu się

 

Dysleksja (teoria):

Þ    Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria - diagnoza - terapia, CMPPP Warszawa 2000

Þ    Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii, Harmonia Universalis, Gdańsk 2011

Þ    Bogdanowicz M., Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdynia 2005.

Þ    Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M., Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdynia 2007.

Þ    Problemy wychowawcze dzieci i młodzieży. Poradnik dla pedagogów szkolnych, opiekunów i wychowawców. Wydawnictwo Forum, Poznań 2009.

Þ    Grabowska A., Rymarczyk K. (red.), Dysleksja: od badań mózgu
do praktyki.
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa 2004.

Þ    Reid G, Wearmouth J (red.), Dysleksja. Teoria i praktyka. GWP, Gdańsk 2008.

 

Zeszyty ćwiczeń dla uczniów:

Þ    M. Bogdanowicz, M. Rożyńska, Karty ortomagiczne. Polisensoryczne utrwalanie poprawnej pisowni. Gdynie 2007.

Þ    Bogdanowicz M., Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne według HanyTymichowej. Gdańsk 2006.

Þ    Bogdanowicz M., Ruch i piosenka dla najmłodszych. Gdańsk 2001.

Þ    Bogdanowicz M., Trudne litery. Gdańsk 2003.

Þ    Czabaj R., Wprawki ortograficzne dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum (zestaw). Gdańsk 2000.

Þ    Dembińska-Wola M., Chrzanowska-Boruszewska M., Ortografia w treningu pamięci. Warszawa 2000.

Þ    Handzel Z., Dyktanda graficzne. Gdańsk 2001.

Þ    Jurek A., Nie - razem czy osobno ? Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii dla uczniów gimnazjum i liceum. Opole 2001.

Þ    Kolasińska M., Układamy tangramy. Gdańsk 1999.

Þ    Laleta-Sawicka M., Skalska I., Vademecum nauczania ortografii w klasach początkowych. Kielce 1992.

Þ    Kujawa E., Kurzyna M., Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. Warszawa 1998.

Þ    Mickiewicz J., Wojak M., Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych. Toruń 1997 (zestaw).

Þ    Polański T., Rebusomania. Rebusy literowe rozwijające twórcze myślenie i orientację w przestrzeni. Gdynie 2004.

Þ    Studnicka J., Ortograffiti (zestaw). Gdynia 2003.

Þ    Zakrzewska B., I ty będziesz dobrze czytać. Warszawa 2000.

Þ    Zakrzewska B., I ty będziesz dobrze pisać. Warszawa 2001.

 

Polecamy:

Szkoła podstawowa:

Þ    Program Wsparcia Uczniów ze Specyficznymi Trudnościami w nauce - Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyty ćwiczeń dla uczniów klasy I – część 1 i 2 autorstwa: Izabela Mańkowska, Małgorzata Rożyńska; dodatkowo - Pomoce Terapeutyczne, Księga Bajek Terapeutycznych,  Wydawnictwo Pedagogiczne Operon (www.operon.pl).

Þ    Zestawy PUS, Wydawnictwo EPIDEIXIS, Kraków.

 

Klasy IV-VI

Þ    Program Edukacyjno-terapeutyczny Ortograffiti – Piszę coraz ładniej. Od dysgrafii do kaligrafii. Zeszyty ćwiczeń dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – część 1 i 2 autorstwa: Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon (www.operon.pl)

Þ    Komplementarny zestaw pomocy dydaktycznych do nauki ortografii – Karty ortomagiczne, Gry ortomagiczne (www.operon.pl)

 

Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne:

Þ    Program Edukacyjno-Terapeutyczny Ortograffiti –Zeszyty ćwiczeń dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 11 zeszytów ćwiczeń, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon (www.operon.pl)

 

Przydatne szkolenia:

Szkolenia dla pedagogów, psychologów i nauczycieli klas I-III  organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych (www.pracowaniatestówpl) – szkolenia w całej Polsce m.in. badania przesiewowe w kierunku rozpoznawania ryzyka dysleksji rozwojowej i inne (Baterie metod …).

 

Dyskalkulia (teoria, zeszyty ćwiczeń):

Þ    Filip J., Rams T., Dziecko w świecie matematyki, Impuls Kraków 2000.

Þ    Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno - wyrównawcze, WSIP Warszawa 1992.

Þ    Gruszczyk - Kolczyńska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, Edukacja Polska, Warszawa 2009.

Þ    Klus-Stańska D., Kalinowska A., Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, ŻAK Warszawa 2004.

Þ    Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii, Impuls Kraków 2005.

Þ    Oszwa U., Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci, Impuls Kraków 2008.

Þ    Oszwa U., Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu, Impuls Kraków 2008.

Þ    Oszwa U., Psychologiczna analiza procesów operowania liczbami u dzieci z trudno­ściami w matematyce, UMCS Lublin 2009.

Þ    Piaget J., Mowa i myślenie dziecka, PWN 2005.

Þ    Wygotski L., Myślenie i mowa, PWN, Warszawa 1989.

 

Polecamy:

Þ    Program Edukacyjno-Terapeutyczny Ortograffiti – Matematyka bez trudności. Zeszyty ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej – część 1 i 2 autorstwa: Celina Tuszyńska-Skubiszewska, Anna Walerzak-Więckowska, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon (www.operon.pl)

Þ    Literatura, narzędzia diagnostyczne i pomoce terapeutyczne, szkolenia dla pedagogów, psychologów i nauczycieli matematyki prowadzone przez Annę Walerzak-Więckowską  - ProMathematica Pomrskie Centrum Diagnozy Terapii i Edukacji Matematycznej (www.promathematica.pl)

 

Þ    ciekawe zeszyty ćwiczeń, gry planszowe, pomoce do terapii pedagogicznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dostępne na stronach:

Ø     www.nowaszkoła.com.pl

Ø     www.sklep.educarium.pl

Ø     www.epideixis.com

Ø     www.pus.pl

Ø     www.trefl.krakow.pl

Ø     www.pinokio.cc.pl

Ø     www.e-toys.pl

Ø     www.adamigo.com.pl

Ø     www.ravensburger.com

Ø     www.granna.pl

Ø     www.academicus.pl

Ø     www.iem.edu.pl - strona internetowa Instytutu Edukacji Matematycznej ARS MATHEMATICA w Warszawie  

 

Skuteczne uczenie się (teoria, propozycje ćwiczeń):

Þ    Bowkett S., Wyobraź sobie, że … Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. WSiP, Warszawa 2000.

Þ    Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu. Poznań 2000.

Þ    Gamon D., Bragdon A. D., Ucz się szybciej, zapamiętuj więcej. Warszawa 2003.

Þ    Green G., W., Zostań celującym uczniem i studentem. Warszawa 2001.

Þ    Greenfield S., Mózg. Warszawa 1999.

Þ    Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (red.), Mózg a zachowanie. Warszawa 2000.

Þ    Hamer H., Nowoczesne uczeni się albo ściąga  z metodyki pracy umysłowej. Wydawnictwo Veda, Warszawa 1999.

Þ    Jurek A., Skoncentruj się. Zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych ze wskazówkami jak uczyć się skutecznie. Gdańsk 2007.

Þ    Lehrl S., Trening pamięci z zestawem ćwiczeń. Katowice 2000.

Þ    Linksman R., W jaki sposób szybko się uczyć. Warszawa 2001.

Þ    Mańkowska I. Kreowanie rozwoju dziecka. Kinezjologia edukacyjna i inne nowoczesne metody terapeutyczne w praktyce. Wydawnictwo Operon, Gdynia 2005.

Þ    Rudniański J., Sprawność umysłowa. Warszawa 1984.

Þ    Stankiewicz Z., Trening umysłu. Ćwiczenia na doskonalenie pamięci, koncentracji i spostrzegawczości. Warszawa 1999.

 

Zebrała: Renata Straub-Pieczykolan, pedagog