Strona Główna arrow Artykuły arrow MOŻLIWE FORMY PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z UCZNIEM ZDOLNYM W SZKOLE

MOŻLIWE FORMY PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z UCZNIEM ZDOLNYM W SZKOLE

MOŻLIWE  FORMY  PRACY  DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ   Z  UCZNIEM  ZDOLNYM  W  SZKOLE

 

·       Indywidualizacja pracy na lekcji, różnicowanie wymagań.

·       Zajęcia rozwijające uzdolnienia

·       Konkursy , olimpiady i zawody sportowe( klasowe, szkolne, dzielnicowe, gminne, wojewódzkie  i  inne)

·       Wspomaganie nauczyciela na lekcjach w roli asystenta, mistrza wiedzy (prowadzenie lekcji).

·       Zachęcanie do opracowywania i zgłaszania własnych zadań.

·       Prezentowanie prac twórczych (wystawy, gazetki szkolne klasowe, kroniki, albumy, prace plastyczne, wiersze, samodzielnie wykonane pomoce do zajęć ).

·       Prezentacja przygotowanych  programów artystycznych..

·       Spotkania z ludźmi sukcesu.

·       Powierzanie organizacji uroczystości szkolnych, wycieczek

·       Organizowanie konkursów, prowadzenie gazetek szkolnych,

·       Organizowanie pomocy dla słabszych uczniów.

·       Zajęcia pozalekcyjne /praca w kołach zainteresowań, przedmiotowych/.

·       Wycieczki inspirujące do pracy twórczej: lekcje muzealne, wystawy wycieczki.

·       Udział uczniów w pracach ośrodków kulturalnych ( spektaklach, nagraniach, audycjach , zespołach tanecznych i muzycznych).

·       Prowadzenie nauczania w oparciu o pogramy autorskie.

·       Indywidualny program lub tok nauki.

·       Kontakty ze szkołami wyższego rzędu.

·       Typowanie do Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

·       Typowanie do nagród.

·       Zajęcia psychoedukacyjne /rozpoznawanie własnych umiejętności, rozwijanie uzdolnień interpersonalnych, doskonalenie technik uczenia się/

·       Warsztaty twórcze.

·       Kursy doskonalenia pamięci.

·       Kontakt ze szkołami zagranicznymi.