Strona Główna arrow Artykuły arrow Terapia z udziałem psa w Poradni Psychologiczno  Pedagogicznej w Brzegu

Terapia z udziałem psa w Poradni Psychologiczno  Pedagogicznej w Brzegu

Terapia z udziałem psa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzegu

Adriana Chmielewska

cz. I

 

                Rozpoczął się nowy rok szkolny, czas wytężonej pracy umysłu, i - jak wiadomo - nie tylko dla uczniów i ich rodziców. Dla osób związanych z oświatą, jest to czas wdrażania nowych pomysłów, projektów i planów pracy. Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzegu reagując na potrzeby płynące ze strony środowiska lokalnego, stale dążą do wzbogacania swojej oferty usług kierowanej do szerokiej grupy odbiorców. Obok psychologów, pedagogów, pedagoga specjalnego - oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga, rehabilitanta, logopedów i neurologopedów, mamy już pracownię biofeedbacku i specjalistów zajmujących się tą metodą terapii. W tym roku ponownie rozszerzamy zakres działań i wprowadzamy nową metodę wspomagającą rozwój człowieka – kynoterapię.

Czym jest kynoterapia (dogoterapia)?

                Kynoterapia (z gr. kyno – pies, therapeia – opieka; leczenie) zwana też dogoterapią (z ang. dog – pies, therapy - terapia), jest metodą wspomagającą i wzmacniającą efektywność rozwoju poznawczego, społeczno - emocjonalnego i rehabilitacji, w której motywatorem do podejmowania działań jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzona przez wykwalifikowanego kynoterapeutę. Terapia tego rodzaju jest jedną z dziedzin zooterapii, animaloterapii (więcej na ten temat w kolejnym artykule).

                Pracę badawczą dotyczącą terapii z użyciem zwierząt domowych zapoczątkował dr Boris Levinson, amerykański psychiatra, zajmujący się terapią dzieci z autyzmem. Jako pierwszy pisał o wykorzystaniu psa w roli narzędzia wspomagającego pracę z młodymi pacjentami. Dr Levinson zauważył, że obecność psa ma pozytywny wpływ przy nawiązywaniu relacji z pacjentem, gdyż pozwala złagodzić występowanie u niego mechanizmów obronnych, pomaga w budowaniu przyjaznego z nim kontaktu a także inicjuje terapię. Twierdził, że kontakt ze zwierzętami zapewnia i pomaga zaspokajać ludzkie instynktowne potrzeby dotyku, przyjemności i ciepła.

                W 2005r. powołano Polski Związek Dogoterapii, a w 2006r. Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne, które zajęło się uporządkowaniem, standaryzacją i doprowadzeniem do uznania terapii z udziałem psa za zawód. Efektem tych działań jest system wymogów obejmujący: Kanon Kynoterapii, Kodeks Etyczny Kynoterapeuty, wzory dokumentów, system egzaminów psów terapeutycznych, polska terminologia oraz wpisanie do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności w grupie dużej „Średni personel do spraw zdrowia” Grupa elementarna 3230 – Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii zawodu „Kynoterapeuta (dogoterapeuta)” z kodem 323007.

                W 2010r. 1 lipca za sprawą PTK w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej pojawił się oficjalnie zawód kynoterapeuta (dogoterapeuta). Dla upamiętnienia tego ważnego wydarzenia Zarząd PTK ustanowił Dzień Kynoterapeuty, który obchodzony jest 1 lipca.

                W brzeskiej poradni, dzięki wparciu jej dyrektora Pani Barbarze Sadkowskiej – Jakubów udało się  zrealizować wdrożenie  - nowej u nas - metody wspomagającej rozwój człowieka. Adriana Chmielewska – psycholog, kynoterapeuta, aktualnie zajmuje się przygotowaniem i szkoleniem specjalnie wyselekcjonowanego do pracy psa, rasy Cavalier King Charles Spaniel o imieniu Uma.

 

 

Źródła:

 

  1. Polski Związek Dogoterapii, www.dogoterapia.eu
  2. Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne, www.kynoterapia.eu
  3. B. Kulisiewicz, Witaj, piesku! Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Impuls, 2007r.
  4. A. Franczyk, K. Krajewska, J Skorupa, Baw się poprzez animaloterapię, Przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych z udziałem zwierząt, Impuls, Kraków 2012