Strona Główna arrow Specjaliści Poradni arrow Anna Wawrynek

Anna Wawrynek

Anna Wawrynek - – logopeda/neurologopeda, w poradni prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z wadami wymowy; opóźnieniami rozwoju mowy, diagnozę i terapię neurologopedyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością, przesiewowe badania logopedyczne dzieci przedszkolnych i szkolnych, poradnictwo dla nauczycieli dotyczące stymulacji rozwoju mowy dziecka oraz postępowania z dzieckiem z wadą wymowy; poradnictwo dla rodziców dzieci objętych terapią logopedyczną i neurologopedyczną;
 badania przesiewowe narządów  słuchu z wykorzystaniem platformy zmysłów na terenie poradni oraz w szkołach i przedszkolach, terapię dzieci i młodzieży metodą Biofeedback ( specjalista I stopnia), oraz RSA  Biofeedback .