Strona Główna arrow Specjaliści Poradni arrow Grażyna Banach

Grażyna Banach
Grażyna Banach – logopeda/neurologopeda, w poradni prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z wadami wymowy; opóźnieniami rozwoju mowy, diagnozę i terapię neurologopedyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością z wykorzystaniem elementów komunikacji alternatywnej oraz terapii orofacjalnej; przesiewowe badania logopedyczne dzieci przedszkolnych i szkolnych, poradnictwo dla nauczycieli dotyczące stymulacji rozwoju mowy dziecka oraz postępowania z dzieckiem z wadą wymowy; poradnictwo dla rodziców dzieci objętych terapią logopedyczną i neurologopedyczną;
zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów szkół podstawowych popularyzujące kulturę języka i żywego słowa; badania przesiewowe narządów zmysłów (słuchu, wzroku)  z wykorzystaniem platformy zmysłów na terenie poradni oraz w szkołach i przedszkolach.