Strona Główna arrow Specjaliści Poradni arrow Krystyna Smutniak

Krystyna Smutniak
Krystyna Smutniak - pedagog,  specjalista w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. W poradni zajmuje się problemami dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadzi badania diagnostyczne, konsultacje dla rodziców i nauczycieli w tym zajęcia warsztatowe podnoszące kompetencje wychowawcze. Zajmuje się prowadzeniem terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej, w tym zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi. Jest współautorką autorskiego programu  badań  przesiewowych wczesnego wykrywania ryzyka dysleksji rozwojowej realizowanego od wielu lat w przedszkolach oraz szkołach podstawowych w rejonie działania poradni. Posiada umiejętności podstawy języka migowego.