Strona Główna

Do pobrania

Tutaj znajdziesz aktualne wzory pism i dokumentów

  Link   Zaświadczenie lekarkie 2
Zaświadczenie lekarza okulisty o stanie zdrowia dziecka niezbędne do wydania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego
  Link   Wniosek do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzegu
Wniosek
  Link   Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka niezbędne do wydania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego
  Link   Wniosek - orzeczenie
Wniosek rodziców, prawnych opiekunów o wydanie orzeczenia do kształcenia specjalnego, orzeczenia do nauczania indywidualnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju